MƯA NGÂU – Võ Tấn Hùng

0
157

MƯA NGÂU


Giăng giăng tháng bảy giọt mưa ngâu,
Đẫm ướt bờ mi vợi nỗi sầu?
Canh cánh mây chiều lòng Ả Chức,
Mỏi mòn nắng xế dạ Chàng Ngưu.
Ngân Hà cách trở bao tình nặng,
Ô Thước nối liền chút nghĩa sâu.
Kiên Mỹ lẽ nào quên ước hẹn,
Bên cầu đợi mãi bóng em đâu?


                         Tây Sơn, 08.2016
                        VÕ TẤN HÙNG

Có liên quan