MƯA NGÂU – Hàm Chương

0
25

 

 

 

 

 

 

MƯA NGÂU

Mưa giăng đàn quạ bắc cầu

Một đôi sung sướng bạc đầu mấy con

Hỏi em bên ấy mưa còn

Trôi chưa nỗi nhớ sao hồn xót xa

Rồi ngày cũng tạnh mùa qua

Thế nhân vương vấn thiết tha bóng hình

Chút duyên trời cũng chuyển mình

Chiều thu cơn lạnh giọt tình rơi rơi

Dồn thương người nói lời gì?

Chớp giăng sáng nẽo thầm thì xám mây

Nếu ta cũng được một ngày

Nhìn sâu nỗi nhớ hóa ngây bến tình

   

 

Hàm Chương  (Bến Cầu)

 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh mưa ngâu