MỘT GÁNH PHONG TRẦN – MỘT GÁNH EM! – Nguyễn Chinh

0
16

 

 

 

 

MỘT GÁNH PHONG TRẦN – MỘT GÁNH EM!

 

tháng Năm bạc cánh hoa phượng đỏ

rụng một màu sân nhuộm sắc hè

ta như thuyền thoái về bên nớ

khản giọng kêu tình trơ xác ve

 

tháng Năm ta bỏ trường xa lớp

rũ áo thư sinh khoác phong vân

về đâu? nào biết về đâu nhỉ

chỉ biết ra đi trốn nợ trần

 

tháng Năm lên núi nhìn phong thủy

đất rộng trời cao – em ở đâu?

hồn ta lạc phách xuôi phố thị

tìm cánh hoa xưa rụng dưới lầu

 

tháng Năm giang hồ ta làm khách

giữa đời ôm chĩnh rượu say mèm

hai vai từ đấy oằn nhật nguyệt

một gánh phong trần – một gánh em!

 

Nguyễn Chinh  (TP.HCM)

 

 

Có liên quan