MỘT ĐÓA PHÙ DUNG – Ngọc Tình

0
26
MỘT ĐÓA PHÙ DUNG
Ngọc Tình

(Viết về nữ sĩ tài hoa – Hoa Trong Hoa)
 

Tài hoa chi thơ phú đóa phù dung
Thả chữ yêu rượu giao bôi hư ảo
Thả chữ yêu vào con thuyền giông bão
Bài thơ xanh và mộ cũng xanh mờ

Tài hoa chi thơ phú đóa phù dung
Rượu trăm năm dù thơm ngon vẫn đắng
Tình chót nếm nên sóng đời không lặng
Thuyền bên này chẳng sang được bờ kia

Tài hoa chi thơ phú đóa phù dung
Tóc rối bời lược hững hờ không chải
Hồn bơ vơ chạm vào mây khờ dại
Rượu hoài tình – rượu hoang hoải còn say

Tài hoa chi thơ phú đóa phù dung
Ghép chữ yêu bức tranh nhiều mảnh nát
Mà đường dài vác khối tình phiêu bạt
Rượu tang bồng – bình cạn có còn đâu

Tài hoa chi thơ phú đóa phù dung
Lá khô rụng không người gom đốt lá
Và thơ ơi – ngấm rượu cay khó tả
Một cuộc đời – một thiếu phụ bay xa.

TN 14-3-2017
Ngọc Tình