Một chiều mất nhau – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Hòa âm: Đỗ Hải. Trình bày: Ngọc Mỹ

0
44

 

Có liên quan