MỘT BỜ NHÂN ẢNH – Mặc Phương Tử

0
19
MỘT BỜ NHÂN ẢNH
Mặc Phương Tử
Kinh điếu Hương Linh LÊ ĐĂNG MÀNH,
 
Sáng nay vừa điểm một cành sương
Liền vội tan theo khúc đoạn trường.
Đâu thuở trăng nghiêng hồn Lãm Thuý,
Bây giờ gót nhẹ bến Liên Hương.
Thi-Đàn một gánh tình muôn dặm,
Câu-Chữ đôi vần bạn bốn phương.
Muôn thuở vẫn còn sông núi cũ,
Mà sao đôi ngã rẽ âm dương !?
 
Âm-Dương thoáng đã, biệt xa rồi !
Lối mộng tàn phai ngọn nước xuôi.
Áo bụi trả về thân cát bụi,
Tuồng đời trút cạn giấc mơ đời.
Phiếm cung trót lịm tình mây nước,
Thi tứ thầm gieo hương đất trời.
Sinh ký, ai hay tuồng ảo hoá,
Một bờ nhân ảnh, một dòng trôi !

South Dakota (USA), 3/3/2020

MẶC PHƯƠNG TỬ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here