Mộng Mơ – Trương Thị Thanh Tâm

0
46

Mộng Mơ 

Trương Thị Thanh Tâm 
        
Mơ tôi giây phút tình cờ 
Tuổi mười lăm tưởng thờ ơ với tình 
Đâu rồi…sao mãi lặng thinh 
Có ai hiểu được, hai mình…vu vơ 
 
Mơ người một khoãng trời thơ 
Nép bên bóng núi, thuyền chờ ra khơi 
Trăng treo lơ lửng phía đồi 
Buồn như cánh vạc cả đời bay đêm 
 
Mơ tôi một ánh trăng rằm 
Quên đi cái tuổi mười lăm học trò 
Người xa để nhớ ngẩn ngơ 
Bao năm chưa thấy thuyền thơ quay về 
 
Người về xóm nhỏ ven đê 
Bao năm quán trọ trăng thề ngủ quên 
Một con thuyền mộc lênh đênh 
Qua cây cầu nhỏ gập ghềnh chốn quê 
 
Đời nghiêng giọt đắng nảo nề 
Chiều nghiêng bóng xế, bờ tre cuối làng 
Qua sông lỡ chuyến đò ngang 
Thuyền không bến đổ đêm tàn mộng du 
           
Trương Thị Thanh Tâm 
                        Mytho