MẸ BÊN ĐỜI – HOÀNH CHÂU

0
12

 

MẸ BÊN ĐỜI 

HOÀNH CHÂU


Cơm tỏa khói hương chiều rạ mới 
Dạ hoan ca có mẹ bên đời 
Đôi tay thô… ước niềm vui tới  
Giọng nói khàn …đổi bếp lửa tươi 
Bên chái lá nghèo  quên khắc khổ 
Đợi cơm dưa muối vẫn  xanh ngời 
Cảnh thanh bần trải  lòng thơm thảo 
Mộng thực tan rồi ,,,hỡi mẹ ơi  !

HOÀNH CHÂU

( Vĩnh Long  )