MẬP MỜ (Họa TỈNH SAY – Kha Tiệm Ly) – Thư Hoàng

0
87

 

MẬP MỜ

(Họa TỈNH SAY – Kha Tiệm Ly)

 

Quá mỏng lằn ranh gọi tỉnh say

Mắt người cho tỉnh mắt mình say

Tỉnh mà nói bậy say thà tốt

Say lại làm ngay tỉnh phải say

Say tỏ lòng trung nhưng tỉnh nhát

Tỉnh che sự thật ấy điều say

Tỉnh khi thiên hạ say gần hết

Tỉnh vậy càng đau thôi giả say.

                                    29/2/16

                              Thư Hoàng

 

Bài xướng

 

TỈNH SAY
(Nhại theo DẠI KHÔN của Tú Xương)

 

Thế sự mập mờ chuyện tỉnh, say
Thử xem ai tỉnh với ai say!.
Say tình non nước, say mà tỉnh
Tỉnh chốn quyền môn, tỉnh hóa say.
Quân tử khi say mà vẫn tỉnh.
Phàm phu lúc tỉnh cũng như say
Thói thường, có tỉnh, say tùy lúc
Lắm kẻ suốt đời vẫn thấy say!

                                 Kha Tiệm Ly

Có liên quan