LỤC BÁT RỜI – Ngưng Thu

0
40
 

LỤC BÁT RỜI
 
Trên mù sương 
Dưới mù sương
Ta đi tìm lại con đường biếc xưa.
 
Xa đồi thưa
Gần đồi thưa
Tìm yêu quanh cõi phố mưa đẫm lòng.
 
Phố chật chội
Phố mênh mông
Lang thang mây 
hỏi thinh không tình là… ?
 
Tìm nhau giữa chốn ta bà
Kẻo mai lỡ …
biết lạc sa bến nào?
 
Ngưng Thu
(Bình Thuận)

Có liên quan