Lục bát chiều – Bùi Nguyên Bằng

0
56

Lục bát chiều

Con chim cút chạy đầu giồng
Đánh rơi những tiếng tơ lòng chiều trôi
Tôi ngồi chia nhẩm phần đời
Số dư xin góp cho trời bao dung

Ra giêng nắng vẫn còn xuân
Ấm nên hạt lúa vàng ân tình người
Đàn cò vổ cánh nghiêng trời
Bỏ quên sầu muộn cho đời ngây ngô

Thương em tay ngắt cọng ngò
Sợ tâm tư lộ giả đò làm thơ
Câu thơ mượn tiếng em hò
Sông quê từ đó chèo khua bến bờ

Với tay kéo những hẹn hò
Bay qua nỗi nhớ về đo tấm lòng
Sông chiều sợ sóng bâng khuâng
Riêng anh sợ sáo sang sông quên về..

Bùi Nguyên Bằng

Có liên quan