LUẬN VỀ “ NHÂN , NHĨA , LỄ , TRÍ , TÍN” – Vĩnh Hoàng

0
144

      LUẬN VỀ “ NHÂN , NHĨA , LỄ , TRÍ , TÍN"

 

                    NHÂN

   Chữ nhân quý giá lắm ai ơi ;

Nuôi dưỡng , chắt chiu – suốt cả đời

Tâm thiện cội nguồn , lòng bác ái

Tình thương nẫy nở , nỗi đầy vơi

Từng đau , nhìn thấu – điều đau khổ

Lời thật , thốt ra – ý  cứu người

Cũng đủ neo tình nồng ấm lại

Việc làm nhân nghĩa , chẳng xa vời ./.

                                          Vĩnh Hoàng

 

                   NGHĨA

Trọng nghĩa trên đời , thấm đắng cay

Những phường bội bạc – có ai hay ?

Loài chim như Quạ – đền ơn nặng

Há dễ người ta , bỏ nghĩa dày ?

Công đức sinh thành , trời biển rộng

Nghĩa duyên chồng vợ , nước ly đầy

Anh em họ tộc , tình làng xóm

Thấm thía ân sâu , cuộc sống này ./.

                                       Vĩnh Hoàng

                    LỄ

Phẩm giá con người , nhìn ở đâu ?

Xem trong chữ lễ , đạt yêu cầu

Những trang , trí dũng – đâu quỳ gối

Mấy đứng trượng phu – chẳng cúi đầu

Với giặc quyết thề – không hợp tác

Cùng dân nương tựa – chẳng lo âu

Kính “ vua" giữ luât – Lòng yêu nước

Nghi thức ngoại giao , lễ đứng đầu

                                     Vĩnh Hoàng

 

Kết quả hình ảnh cho nhân nghĩa lễ trí tín

                      TRÍ

Đường đi , đích đến – tính bao ngày

Món nợ trần gian , trả lại vay

Nhân quả nhản tiền – chưa kẻ biết ?

Hành vi hiện thực – lắm người hay ;;

Trò đời trói buộc – đành câm nính

Miếng thế khen chê – khó giãi bày

Quan điểm , tư duy – ta tự quyết

Mặc ai , khinh trọng – há lung lay ./.

                                      Vĩnh Hoàng

                     

 

                    TÍN

Tạo được lòng tin , cũng lắm công

Một lần thất hứa , có nên không ??

Quanh năm suốt tháng , lòng nghi kỵ

Một sớm hai chiều , chuyện chẳng thông

Giao ước , không tin – điều đã hứa

Hợp đồng lõng lẻo – viêc chưa xong

Nếu hai , trong một – rắp tâm phản

Chữ tín , bán rao – Đáng nửa đồng ./.

                                   Vĩnh Hoàng

 

Có liên quan