Luận thi kỳ nhị thập tam – Nguyên Hiếu Vấn – Hàm Chương phỏng dịch

0
12

論 詩 其 二 十 三
元 好 問


曲 學 虛 荒 小 說 欺
俳 諧 怒 罵 豈 詩 宜
今 人 合 笑 古 人 拙
除 卻 雅 言 都 不 知

Luận thi kỳ nhị thập tam

Nguyên Hiếu Vấn
 

Khúc học hư hoang tiểu thuyết khi
Bài hài oán mạ khởi thi nghi?
Kim nhân hợp tiếu cổ nhân chuyết
Trừ khước nhã ngôn đô bất tri

Lần nói thơ thứ hai mươi ba


Học giả hư danh tự lừa mình
Họp nhau chửi mắng gọi rằng thơ?
Người nay cười hết người xưa vụng
Chối bỏ lời hay, kẻ nói mơ.


Hàm Chương phỏng dịch