LỤC BÁT DAY… *Tuấn Nguyễn

0
22

 

tuan ngguyen        (Tuấn Nguyễn)

LỤC BÁT DAY…

Ta về

Nhặt nắng cuối thu

Lắng nghe tiếng gió

Hát ru tình đời

Ta về

Gom hết mây trời

Che vành trăng khuyết

Nửa đời đi hoang

Ta về

Rũ bụi trần gian

Đọc câu kinh cũ

Ngỡ ngàng ngày xưa

Ta về

Cho kịp cơn mưa

Tìm hiên quán trọ

Lối xưa guộc gầy

Ta về

Rũ rượi cơn say

Để cho đời hết

Đọa đày thiên thu

Ta về

Tận phía sương mù

Cởi tung xiềng xích

Ngục tù con tim

Bao day dứt

Bao nỗi niềm

Nửa đời phiêu dạt

Đi tìm người dưng

*Tuấn Nguyễn (An Khê – Gia Lai)