VỀ THĂM VĨNH LỘC –   Lê Ngọc Hân

0
66

VỀ THĂM VĨNH LỘC

 

Vĩnh Lộc* về thăm giữa những  ngày.

Cuối xuân, đầu hạ cảnh mê say.

Mênh mang nắng trải tươi đồng lúa.

Chấp chới mây vờn đẹp lũng cây.

Phủ Trịnh người cầu mong lộc lớn.

Động Tiên kẻ vái  ước điều may…

Địa linh, nhân kiệt giàu truyền thống.

Hào khí  lẫy lừng khắp đó đây.

                            02/05/2016

                            Lê Ngọc Hân

* Huyện Vĩnh Lộc thuộc tỉnh Thanh Hóa.