Cảm hoài bài hát “ LƯU BÚT NGÀY XANH” – Lê Ngọc Hân

0
131

Cảm hoài bài hát

“ LƯU BÚT NGÀY XANH”

 

 

Lòng buồn bã mỗi độ hè sang.

Nhìn phượng rơi theo gió bẽ bàng.

Thích lắm sân trường đùa bướm trắng.

Vui sao lối cổng dỡn oanh vàng.

Niềm thương vẫn đó trong lưu sách.

Nỗi nhớ còn đây ở mỗi trang.

Kỉ niệm tình xưa. Ôi ! Đẹp quá.

Người đi,  kẻ ở vẫn còn mang.

                                Lê Ngọc Hân

                Lengochan1949@gmail.com