RÉT (Thủ Nhất Thanh) – Lê Đăng Mành

0
47

RÉT

 (Thủ Nhất Thanh)

 

 

RÉT luà xơ xác vạt xuân non

RÉT vịn hom hem dáng Mẹ buồn

RÉT quất điêu linh đời lãng tử

RÉT quăng vất vưởng kiếp cô hồn

RÉT chà biền bãi thêm hiu hắt

RÉT xán xóm làng đến quạnh mông

RÉT buộc cành mai đừng nở muộn

RÉT hôn sàm sỡ nụ hoa hồng

                               Lê Đăng Mành

Có liên quan