LẠI QUA BẮC VÀM CỐNG – NGUYỄN AN BÌNH

0
17
NGUYỄN AN BÌNH
LẠI QUA BẮC VÀM CỐNG
 
Sóng dội vào lòng mình
Khi qua Bắc Vàm Cống
Nước đi thật vô tình
Trong cô đơn bất tận.
 
Ai hát điệu Hoài Lang
Neo tình ngun ngút gió
Lòng buồn hơn tiếng đàn
Tím trôi mùa hoa nở.
 
Vốc một ngụm phù sa
Thấm sâu lời châu thổ
Ngược xuôi những chuyến phà
Biết còn ai để nhớ.
 
Trên sông Hậu sông Tiền
Bắc ngang bao cầu mới
Mai em về bên sông
Phà đâu còn đón đợi.
 
Dòng đời chảy miên man
Ngày mai rồi sẽ khác
Hỏi lòng có buồn không
Sông dài làn sóng bạc?
Bắc Vàm Cống, 2/5/2019