LẠC TÔI VỀ CÕI NGHIÊNG BAY – Nguyễn Nguyên Phượng

0
28


                            LẠC TÔI VỀ CÕI NGHIÊNG BAY

                                                       Nguyễn Nguyên Phượng

 


                           Bay nghiêng phố cũ mưa ngời 

                    Gió dạt cơn…Bóng thả trôi nhạt nhòa

                          Ùa về nỗi nhớ mưa xa

                    Tiếng thở run. Áo lập lòa che chung

                           Ôm mộng mị mấy ngập ngừng

                    Trời như thu nhỏ một vùng thần tiên

                          Tường Lan mở nụ thu hiền

                    Cung mê tưởng đã dạo phiên khúc sầu

                           Để từ ngậm ngọt mưa đau

                    Để trong phiêu hốt bạc đầu nhớ thương

                           Để nay mất nẻo xa đường

                    Lạc tôi về cõi vô thường nghiêng bay…

 

                                              Xuân Lộc, 3/8/13

                                              Ng.Ng.Ph