LÁ RỤNG – Vũ Hùng

0
25
LÁ RỤNG
Vũ Hùng
 
Ra giêng lá mận rụng nhiều,
Bâng khuâng nhớ mẹ khăn điều vắt vai,
Miếng trầu bỏm bẻm miệng nhai,
Còng lưng tay quét sớm mai góc vườn.
 
Thân cò một nắng hai sương,
Mỏi chân Phú Thọ, bụi đường An Khê…
Một đời lam lũ chân quê,
Cho con chữ nghĩa đẹp nghề mai sau…
 
Mẹ đi 
Còn đó hàng cau,
Và nguyên cả một giàn trầu góc sân, 
Hoa cau trỗ biết bao lần,
Trầu xanh mấy lượt vàng dần, hắt hiu…
 
Ra giêng lá mận rụng nhiều,
Còn đâu dáng mẹ khăn điều vắt vai,
Còn đâu tiếng chổi sớm mai,
Còn đâu đống lá ủ hoai góc vườn.
 
Quặn lòng 
thắp một nén hương…
 
Quy Nhơn,12.03.2019
Vũ Hùng