KHÚC SÂM THƯƠNG – Bài xướng Vũ Hùng & CUNG ĐÀN THƯƠNG – Bài họa Châu Lãng Uyển

0
86
Bài xướng
 
KHÚC SÂM THƯƠNG

( Họa vận , thơ TK )

Đàn ai da diết điệu sâm thương 
Thổn thức con tim nỗi đoạn trường 
Khắc khoải âm trầm dòng lệ ứa 
Chơi vơi nốt bỗng sợi tơ vương 
Trăng tròn  đầu  bến thu nhòa sắc 
Hoa rụng bên cầu hạ nhạt hương 
Khúc nhạc tình yêu đầy trắc trở 
Niềm riêng viễn khách mấy cung đường ?

 

                  Vũ Hùng
         Bình Định  5.3.2018


Bài họa

CUNG ĐÀN THƯƠNG

 

Hay ! khúc nhạc lòng ngân luyến thương 
Du dương lắng đọng cõi miên trường 
Hồn thơ dào dạt bờ khao khát
Xướng họa vỗ về bến vấn vương 
Trăng sáng , lầu êm tình tức cảnh 
Sao trong , vườn lặng  trái đưa hương 
Vị đời dịu ngọt dang tay đón 
Dẫu biết mù xa mấy dặm đường ?
 

         Châu Lãng Uyển 
            Vĩnh Long 8.3.3018

Có liên quan