KHÔNG TÊN 70 – Vũ Miên Thảo

0
134

co-4

KHÔNG TÊN 70

 

Không còn ở đó

Em tôi

Chưa chi…em đã

Bóng vời vợi xa

Cũng đành thôi!

Tắm giang hà

Ngợp cùng sóng gợn

Hơn là nắng thiêu

Bãi dài

Hoang cát

Buồn hiu!

Chợt nghe sóng gọi giữa lêu bêu

Tình

Đêm thin thít

Ngày lặng thinh

Trưa ran rát nắng, đau rình rập

Tim!

Vũ Miên Thảo