Không đề 2 – Nguyễn Thanh Phương

0
42

 

Không đề 2

Ngày ngày ta chuyển dịch thời gian người đi bộ
Nghe khối óc căng tràn sự sống
Phỉnh phờ hoa cỏ hát khúc tình ca
Âm thanh nhẹ ru vào đường gai góc
Buồn tênh…
 

NTP

Có liên quan