Không đề 1 – Nguyễn Thanh Phương

0
31
Không đề 1
 
Mưa
rơi vào đáy tâm hồn trong sâu thẳm
mặn nhạt nơi trần thế
nơi lều cỏ nghe tiếng kêu thất thanh của  côn trùng hoang dại
nghĩ gì chớ loài cỏ mọc trong mơ nghe lành lạnh những âm thanh quái đản
đốt đuốc tìm hoài thai hình với bóng
dung rủi ở đầu nguồn ta làm dấu ăn năn
 
Nguyễn Thanh Phương

Có liên quan