KHÓC HÀN MẶC TỬ – Ngọc Thu

0
41
KHÓC HÀN MẶC TỬ                             
Ngọc Thu
 
Hàn Mặc Tử
Hàn Mặc Tử ơi!
Đời trách chàng
Nỡ sao đem ánh trăng vàng bán đi!
Bán đi chàng nhận được gì?
Niềm đau khắc khoải cũng thì riêng mang
 
Kiếp sau ví được gặp chàng
Em xin nhận ánh trăng vàng chàng trao
Đừng hoài công cất tiếng rao
Cho trăng thổn thức…lòng đau em buồn.
  NT- (Đài TNND- TP HCM)