KHI CHỦ NỢ VỀ – Kha Tiệm Ly

0
84
 

KHI CHỦ NỢ VỀ

 

Ba sáu mươi (360) ngày cũng vậy thôi

Mong cho đừng Tết, thế mà vui

Nợ con nợ mẹ vây ngoài cửa:

Mới biết hôm nay Tết đến rồi!

 

Bán chữ cả năm mấy triệu đồng

Ai đòi, thì cứ trả cho xong

Để sang năm tới còn vay nữa

Và chẳng đưa thân bị (đánh) hội đồng!

 

Vỡ mộng mua trái cây bánh mứt

Để ba mươi cúng ông địa, ông bà

Thần thánh tổ tiên nào chấp nhứt

“Năm nầy nó cũng giống năm qua”

 

Vậy hồng chừng may:

Bởi khỏi mua lầm hàng rợ Hán,

Hay nước có ga gặp phải ruồi!

Liều mạng ăn vào thì chết chắc,

Mà la làng lên thì gỡ lịch như chơi!

          

Thằng bạn hôm qua ghé cho chai rượu

“Nước mắt quê hương” hay nước mắt của mình?

Mỗ kính một ly cùng thần tài, ông địa, 

Con kính một ly cùng hai đấng sinh thành

Còn bao nhiêu, con làm cho đỡ đói

Bởi đã lỡ rồi là đệ từ Lưu Linh

 

Kha Tiệm Ly