Hương Quê – Đặng Xuân Xuyến

0
44

Hương Quê

 

 

Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm

Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm

Níu bờ sông

Ơi ời “ra ngõ mà trông

Vi vút gió đồng…

 

 

Ngẩn ngơ

giấc mơ

Níu đôi bờ bằng dải yếm

Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm

Áo tứ thân trải lá lót nằm

Gom gió lại để chiều bớt rộng…

 

 

Thẩn thơ

Tiếng mơ thầm thĩ

“Người ơi…

Người ơi…”

Dan díu lời thề

Ngõ quê líu quíu.

*.

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Có liên quan