HƯƠNG CỐ HƯƠNG- Mặc Phương Tử

0
114
HƯƠNG CỐ HƯƠNG
 
 
Người chốn phương trời, ta một  phương
Từ khi đôi ngã bước đôi đường
Cánh chim vạn dặm mờ nhân ảnh
Đất khách muôn trùng lạnh gió sương.
Sầu rụng đêm tàn đêm mộng ảo
Trăng lên đỉnh ngự trăng canh trường.
Nhưng còn riêng mảnh tình xuân trước, (*)
Với túi thơ đời hương cố hương.
 
South Dakota, tháng 4.2018.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
 
                             
(*) Gặp lại người năm xưa sau hơn 20 năm.

Có liên quan