Hoài cảm – Xướng Hải Dương – VỪNG DƯƠNG TRONG TIM – Họa Thư Hoàng

0
90
BN-DTXH.COM
Bài xướng
HOÀI CẢM
 
Đâu có còn gì để ngóng trông

Buồn vương kín dạ rét trong lòng

Đêm chờ hạt ngọc sương tắm lá

Ngày đợi sợi vàng nắng phủ bông.

Mắt muốn nụ cười sao chẳng có

Môi thèm chỉ thấy nụ hôn không

Tâm cô sầu tủi ai người thấy

Đau nhói tim ta thả lệ hồng.
Hải Dương 

2/2017.
 
Bài họa
VỪNG DƯƠNG TRONG TIM
 
Biết là buồn vậy miễn đừng trông

Ta với ta thôi một nỗi lòng

Chiếc kén đong đầy ươm sắc lụa

Mùa vàng kín đáo hẹn mùa bông

Lo gì hạt mẩy vườn xuân chết

Há ngại hương tràn đất sống không

Lửa nhỏ cùng hun nên bão lớn

Mai đây trời đất sẽ tươi hồng.
28.2.17

Thư Hoàng