HOÀI CẢM – XƯỚNG Hải Dương – Trở giấc – Họa Nguyễn Huy Khôi & ĐỪNG DÂNG TRẦM CẢM – Hoành Châu

0
82
a. 1
XƯỚNG:
 
              HOÀI CẢM
 
Đâu có còn gì để ngóng trông
Buồn vương kín dạ rét trong lòng
Đêm chờ hạt ngọc sương tắm lá
Ngày đợi sợi vàng nắng phủ bông
Mắt muốn nụ cười sao chẳng có
Môi thèm chỉ thấy nụ hôn không
Tâm cô sầu tủi ai người thấy
Đau nhói tim ta thả lệ hồng.
 
                  2 – 2017
 
              HẢI DƯƠNG
 
HỌA:
 
               TRỞ GIẤC
 
Đêm thâu mòn mỏi dạ chờ trông
The thắt niềm riêng ngẫm đắng lòng!
Nụ héo tái tê nhầu sắc lá
Hoa buồn thầm thĩ nhoạt mầu bông!
Đơn côi gối chiếc hơi tàn lạnh
Cô quạnh phòng the "lửa" tạnh không?
Thổn thức bờ môi…thầm nhớ…bóng
Khôn khuây hoài niệm nhói tim hồng!?
 
                  Xuân Đinh Dậu
                         2017
 
             NGUYỄN HUY KHÔI
 
 ĐỪNG DÂNG TRẦM CẢM
 

Người đi biền biệt mỏi mòn trông 
Sớm  đến  tàn canh  nát cõi  lòng 
Nghĩa cũ bướm còn say phố nắng?
Tình xưa ong đã  lạc vườn bông?
Người đi buông bỏ, quên:  không có!
Kẻ ở  sầu vương,  nhớ: có, không
Sầu não, u hoài …  trầm cảm nặng  
Lạc quan nuôi sống tuổi xuân hồng 

Hoành Châu

(Vĩnh Long )