GIAO TÌNH (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Thy Lệ Trang 

2
181

GIAO TÌNH

(Thuận – Nghịch độc)

 

Sang mùa giục khúc nhạc tình giao

Sóng gợn hồ thu gió xạc xào

Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ

Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao

Đan chiều nắng thả mành tơ liễu

Rợp bóng vườn chen rặng trúc đào

Ngàn dặm thỏa say hồn lữ khách

Trang đài dáng ngọc mắt nghiêng chao.

 

Đọc nghịch:

 

Chao nghiêng mắt ngọc dáng đài trang

Khách lữ hồn say thỏa dặm ngàn

Đào trúc rặng chen vườn bóng rợp

Liễu tơ mành thả nắng chiều đan

Trao hương ngát tỏa hoa khoe sắc

Vỗ cánh tung bay nhạn gọi đàn

Xào xạc gió thu hồ gợn sóng

Giao tình nhạc khúc dục mùa sang.

                             Nguyễn Gia Khanh

 

Bài họa:

 

GỢI NHỚ

(Thuận nghịch độc)

 

Sang hè đón gió trở mùa giao

Sỏi đá đùa chân tiếng xạo xào           

Đàn đợi nhạn xanh trời mắt liếc              

Bến trông thuyền cũ mộng hồn trao

Đan tay ngón lạnh trơ gầy phím

Gọi bướm vườn xưa tiếc nuối đào

Ngàn nhớ bút nghiêng sầu mực đọng

Trang đời viết lại khiến lòng chao !

 

Đọc nghịch:

 

Chao lòng khiến lại viết đời Trang

Đọng mực sầu nghiêng bút nhớ ngàn

Đào nuối tiếc xưa vườn bướm gọi

Phím gầy trơ lạnh ngón tay đan

Trao hồn mộng cũ thuyền trông bến

Liếc mắt trời xanh nhạn gọi đàn               

Xào xạo tiếng chân đùa đá sỏi              

Giao mùa trở gió đón hè sang.

                                Thy Lệ Trang 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 BÌNH LUẬN

    • Cảm ơn bạn đọc Nguyễn Xuân Thái đã chỉ lỗi, nhờ BBT sửa giúp ở câu 1 (bài đọc thuận) và câu 8 ( bài đọc nghịch) từ DỤC = GIỤC.Thành thực cáo lỗi bạn đọc!

Comments are closed.