HÌNH NHƯ – Phương Liên

0
25

HÌNH NHƯ

Hình như Thu đã đi rồi
Thu mang sợi nắng về nơi cuối chiều
Để ngày vời vợi tiếng tiêu
Để nghe hương gió bao điều lạ quen

Hình như Đông cũng vừa lên 
Giọt sương nhè nhẹ thềm bên gió lùa
Ngân nga trong giấc mơ trưa 
Se se hương cốm cũng vừa thoảng bay

Hình như phố cũ chiều nay
Hàng me lặng điểm từng ngày dần qua
Miệt mài gót dấu sơn hà
Tìm trong hư ảo người qua dặm trường

Mỏng chiều Thu tiễn vấn vương 
Thềm loang bóng nắng mộng thường hanh hao
À ơi ru giấc mộng đào
Vườn hoang sương lạnh chênh chao Đông về….

Phương Liên (Thanh Xuân – Hà Nội)