HẠ VỀ   – Trần Thị Thanh Xuân

0
38

HẠ VỀ                                                                                                                                          Mùa Thương

Ve ngân khúc mộng 
Phiêu bồng
Dấu yêu phượng thắp lửa hồng
Đong đưa

Lúa chiêm hớn hở
Tắm mưa
Tre ngà kẽo kẹt mơ trưa 
Gió luồn

Mải mê cõng nắng 
Chuồn chuồn
Rô ron thắc thỏm mưa tuôn
Nhảy bờ

Sấu xanh thèm muối
Ngẩn ngơ
Khắc khoải mong chờ cuốc cuốc
Gọi nhau!

M.T (Hà Nội)