GỞI TÁO QUÂN –  Bửu Tùng / Họa: Trần Như Tùng, Hoành Trần, Hồng Phượng

0
58GỞI TÁO QUÂN  


Hai ba tháng Chạp cách vài giây
Cá chép trên lưng chở khách đầy
Áo rộng cài khuy rời hạ giới
Tờ dài quấn cuộn hướng cung mây
Đừng quên biển cả thuyền ghe yếu   
Hãy nhớ làng quê lúa mạ gầy
Gởi Táo đôi lời xin Thánh Thượng
Bính Thân dạ ấm giữa sum vầy

                                  Bửu Tùng
                                  21/1/2016 

 

Họa:

 

 

THƯA ÔNG TÁO

Đường lên thượng giới liệu ngàn giây?
Cá vượt vũ môn chợ mạng đầy.
Đảm bảo đi về cần mượn mũ
Đắn đo ấm rét nhớ coi mây.
Hay chăng thứ nớ nên tô béo
Và biết điều ni phải róc gầy.
Nếu gặp lão Tôn luôn giữ ý
Bằng không ba vị khó vui vầy.
                          Trần Như Tùng
                              22/1/2016

Y ĐỀ

Mới đó ngày qua theo phút giây,
Sẵn sàng giấy sớ đã ghi đầy,
Năm ni cá chép nhờ hơi gió,
Ngày nớ Táo mình mượn bóng mây.
Trình tấu đừng quên dân biển ốm,
Bẩm thưa hãy nhớ nước non gầy.
Còn nhiều trong sớ nêu lên nhé,
Để khỉ bình tâm trèo vọc vầy.
                              Hoành Trần
                                22/1/16

TÁO VỀ TRỜI

Chỉ còn khoảnh khắc sáu mươi giây
Năm cũ Ất Mùi thương tiếc đầy…
Tháng chạp hai ba ngày giỗ Táo
Bếp lò nhang khói chín tầng mây
Thăng thiên thượng giới tờ dài nặng
Kể chuyện trần gian tớ guộc gầy
Thương xót con người nơi hạ giới
Ngọc Hoàng ban phát cuộc sum vầy!
                                   Hồng Phượng

Có liên quan