GỞI CỐ NHÂN – MP.Trường Giang Thủy

0
36

 

 
GỞI CỐ NHÂN

Bạc đầu gặp lại nhau chi
Bài thơ phổ nhạc?..nhắc gì chuyện xưa
Tôi xa xứ một chiều mưa
Tóc mây cắt đoạn tình đùa dối gian…
Thế mà đã mấy mươi năm,
Bài thơ tôi giữ vẫn không nguời đàn.
Thế mà gặp lại ngỡ ngàng,
Đường xưa lẻ bóng…hoang mang cuối đời!
Bài thơ phổ nhạc xa vời,
Giờ tôi đem đốt xóa lời yêu xưa.
Tình như phượng úa chiều mưa,
Trăm năm sau nữa đừng lừa dối nhau!
MP.Trường Giang Thủy
 

Có liên quan