GIỮA VÔ VÌ – Dung Thị Vân

1
67

GIỮA VÔ VÌ
 

Đầu xuân ta luận người tri kỷ
Luận cả tri âm giữa vô vì

Ta ngộ trần gian người đổi dạ
Cõi vô thường nhất tự cố tri

Ngẫm xuân mà trời vẫn đương đông
Chưa xuân mà nụ đã tươi hồng
Trái đất quay – sao vừa nhân thế 
Ngẫm cõi dương gian kẻ bạc lòng

DUNG THỊ VÂN

February 22, 2018-02:31pm

 

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.