Giọt xuân chiều – Xướng Ngọc Tình & Còn chờ bến đỗ – Họa Thư Hoàng & Hương đời thầm lặng – Họa Nguyễn Huy Khôi

0
220

Bài xướng

GIỌT XUÂN CHIỀU

 

1

Mấy giọt xuân chiều rơi tóc mai
Mà xuân bẽn lẽn tưởng hoa cài
Xuân hờn cứ thể lao xao nhớ
Xuân dỗi như còn bịn rịn khai
Chén rượu cùng xuân ngày vẫn ngắn
Thơ xuân với bạn tối không dài
Nửa xuân níu lại tình trăng ngỡ
Hãy để xuân cười trong mắt ai.

NGỌC TÌNH.
 
Bài họa:
 
CÒN CHỜ BẾN ĐỖ
thu-hoang.

Hôn hoàng rơi xuống muộn xuân mai,
Lấp lánh đài hoa hương nắng cài,
Một chút yêu vì như để tạ,
Vài màu lưu luyến hẳn mong khai?
Nhành trâm vẫn thắm trong mùa lạ,
Lá ngọc còn kiên giữa tối dài,
Níu ánh tà dương chiêu nếp lụa,
Tuy rằng chậm trễ đã vì ai.

13.2.17

Thư Hoàng

HỌA:
 
HƯƠNG ĐỜI THẦM LẶNG 
nguyen-huy-khoi
Xuân "chiều"…dù tóc nhảng bờ mai
E lệ thanh nguyên giọt nắng cài
Mắt biếc tinh anh hồn nụ thắm
Môi hường nồng ấm sắc hoa khai
Xuân thi bạn kết tình sâu nặng
Mỹ tửu trăng đan nghĩa rộng dài
Thoắt nửa chừng xuân theo nguyệt lặn
Hương đời thầm lặng đắm tình ai?!
 
                       Xuân Đinh Dậu
                              2017
 
NGUYỄN HUY KHÔI