GIỌT VÀNG! – Ngô Nhiên Tịnh

1
74

GIỌT VÀNG!
giọt vàng
Hè chạm lá rơi
bầy ve tĩnh mộng gọi mời 
mùa sang
rưng rưng 
mi chớp bẽ bàng
bài thi cuối cấp… 
hai hàng lệ vương

giọt vàng
Hè khóc Phượng buồn
chiều tan… 
trống gõ 
nhịp dồn 
nhịp lơi
tay ôm cặp nhét đầy vơi
những trang lưu bút nghẹn lời 
chia tay

giọt vàng 
Hè rớt nặng vai
son môi 
hồng má 
nhạt phai xuân tàn!
Ngô Nhiên Tịnh

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.