Giọt – Trăng ngái ngủ…./ Hà Văn Sĩ

0
74

 

HÀ VĂN SĨ (Lộc Ninh - Bình Phước)

Giọt

Đêm quanh em và "nh ơi là nh"
Tâm s
vi lòng, dòng nhc cũ bâng khuâng
Em hát t
ng riêng anh nhng đêm mt ng
Du git l thm mong anh đừng trông.

Con đường em đi dài c my mùa đông 
Em rót vào th
ơ run ry my git lòng
Gi
t bun cho anh git su cho lá
Gi
t đắng cho riêng mình và git nh gi mênh mông.

Đừng hi em thêm điu gì – anh biết không?
đêm quanh em và "nh ơi là nh"…

(28/10/2016)

 

Trăng ngái ngủ

Ta đóng ca cho nàng thơ ng sm
Đậy np tương tư khép bt v cay nng
C
t hương đời trong dư v bâng khuâng
Đóng gói niêm phong gi tình yêu cho gió.

Lãng vãng rũ lãng du ri quán tr
Chiếu trn gian mượn tm lãng du nm
Đêm tr mình thc dy ngó mông lung
Tr
ăng ngái ng khuyết mt vành xa vng.

(6/11/2016)

 

M và Th
Môi mn mun màng mê mn mt
Mi mt mơ màng mng mt môi
Thơ thn thì thm thôi thì thế 
Thương tht thà thì thm thía thôi.

(8/11/2016)

Hà Văn Sĩ

(Lộc Ninh – Bình Phước)