Giọt nước mắt – Thơ: Tuyền Linh, Nhạc: Nguyễn Văn Thơ, Ca sĩ: Nguyên Trường

0
77

GIỌT NƯỚC MẮT 1

GIỌT NƯỚC MẮT 2

Có liên quan