GIỚI THIỆU SÁCH

Lặng lẽ tôi
Tập thơ Lê Thiên Minh Khoa
NXB Hội NHà văn 2018
Giá 90.000 đồng
 
Trầm Ca
Tập thơ Đàm Lan
NXB Hội Nhà văn – 2018
Sách tặng
 
 
Bâng Khuâng
Tứ Tuyệt Đàm Lan
NXB Thanh Niên – 2018
Sách tặng
 
 
ĐỢI MÙA
Tập thơ Ngọc Tình
NXB Hội Nhà văn – 2018
Giá 60.000 đồng
 

Thả dọc
Tập thơ Lê Văn Thật
NXB Hội Nhà văn – 2018
GIÁ 50.000 ĐỒNG
 

Như là huyền thoại
Tập Bút ký Nguyên Hạ
NXB Hội Nhà Văn 2018
Giá: 89.000 đồng
 

Cung Bậc Mùa
Tập thơ Huỳnh Gia
NXB Thanh niên – 2018
Giá 80.000 đồng
 

Huyễn hoặc ngày em
Tập thơ Trần Nhã My
NXB Hội Nhà văn – 2017
Giá: 90.000 đồng
 

P71026-161544(1)

Nghiêng bậc của đêm
TẬP THƠ NGỌC TÌNH
NXB Hội Nhà văn – 2017
Giá: 60.000 đồng
 

P71026-161005(1)

Nắng trao mùa
TẬP THƠ NGỌC TÌNH
NXB Hội Nhà văn – 2017
Giá: 54.000 đồng
 

P70713-112936

Mùa hạ mưa về
Tập thơ Trần Minh Tạo
NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM
Giá 50.000 đồng