GIỚI THIỆU SÁCH

Phóng sinh chữ nghĩa
Tập truyện ngắn Phan Trang Hy
NXB Hội Nhà văn
Giá 120.000 đồng
Trong nỗi tình cờ
Tuyển tập Thư viện tác giả Đất Đứng
Thế Diệp, Vũ Thiện Khái, Phạm Mai, Minh Phương, Vũ Miên Thảo, La Ngạc Thụy, Đan Thụy, Vĩnh Thuyên, MP. Trường Giang Thủy
NXB Hội Nhà văn
Giá 80.000 đồng
Lở bồi
Truyện ký Hàm Chương
NXB Hội Nhà văn
Giá 118.000 đồng
Đi ra từ gương chiếu
Tập thơ Khaly Chàm
NXB Văn hóa Văn nghệ
Giá 55.000 đồng
KHOẮC KHOẢI NÂU
Tập thơ Vĩnh Thông
NXB Văn hóa – Văn nghệ
Giá 50.000 đồng
Lặng lẽ tôi
Tập thơ Lê Thiên Minh Khoa
NXB Hội NHà văn 2018
Giá 90.000 đồng
 
Trầm Ca
Tập thơ Đàm Lan
NXB Hội Nhà văn – 2018
Sách tặng
 
 
Bâng Khuâng
Tứ Tuyệt Đàm Lan
NXB Thanh Niên – 2018
Sách tặng
 
 
ĐỢI MÙA
Tập thơ Ngọc Tình
NXB Hội Nhà văn – 2018
Giá 60.000 đồng
 

Thả dọc
Tập thơ Lê Văn Thật
NXB Hội Nhà văn – 2018
GIÁ 50.000 ĐỒNG
 

Như là huyền thoại
Tập Bút ký Nguyên Hạ
NXB Hội Nhà Văn 2018
Giá: 89.000 đồng