GIỚI THIỆU SÁCH

Mây ở phía quê nhà
Tạp văn Ngô Văn Cư
NXB VĂN HÓA VĂN NGHỆ
GIÁ 99.000 ĐỒNG
Nồng nàn một dòng sông
Tập ca khúc NS Nguyễn Quốc Đông
NXB Văn hóa Văn nghệ
Giá 65.000 đồng
Cát bụi tuyệt vời
Tập truyện Ngữ Yên
Sách không bán
Những phận người & Một miền ký ức
Tập văn- Thơ Trần Văn
NXB Hồng Đức
Sách không bán
Nổi nênh phận người
Tập truyện ngắn Phước Hội
NXB THANH NIÊN
Giá 80.000 đồng
Màu của đất
Tập thơ Huỳnh Gia
NXB Hội Nhà văn
Giá 80.000 đồng
Phóng sinh chữ nghĩa
Tập truyện ngắn Phan Trang Hy
NXB Hội Nhà văn
Giá 120.000 đồng
Trong nỗi tình cờ
Tuyển tập Thư viện tác giả Đất Đứng
Thế Diệp, Vũ Thiện Khái, Phạm Mai, Minh Phương, Vũ Miên Thảo, La Ngạc Thụy, Đan Thụy, Vĩnh Thuyên, MP. Trường Giang Thủy
NXB Hội Nhà văn
Giá 80.000 đồng
Lở bồi
Truyện ký Hàm Chương
NXB Hội Nhà văn
Giá 118.000 đồng