GIÓ VỀ TỪ NẺO TƯƠNG TƯ – Phương Liên

0
41

 

GIÓ VỀ TỪ NẺO TƯƠNG TƯ

Mãi vời xa… một khoảng chiều
Cho mênh mang gió liêu xiêu ..cõi người 
Ngẫm rằng chỉ đoản khúc thôi
Mà mầu ly biệt nhuộm trời xám đen

Cô miên nẻo nhớ không đèn
Khép tà trinh nữ gió lèn buốt đêm
Hờn chi nắng bạc mầu thêm
Cho sương ngủ lại mi huyền bâng khuâng ….

Nghe đâu đây… giữa tầng không
Tiếng gà gáy sáng gọi hồng ngày sang
Nhờ gió chuyển hết bẽ bàng
Muộn mằn giọt nắng bên đàng ấm vai

Ươm mầm giấc mộng liêu trai
Nhành khô Xuân tới đan cài chồi xinh
Trời xanh sáng quyện duyên mình
Xuân hồng dệt ước mơ tình … cùng Xuân…..

Phương Liên (Thanh Xuân – Hà Nội)

 . (16.03.2018) .

Có liên quan