GIÓ MÙA XƯA – HOÀNH CHÂU

0
29

GIÓ MÙA XƯA 

HOÀNH CHÂU


Phải gió đông mùa xưa lạnh không ?
Bỗng dưng tìm hạ xám mưa hồng !
Đông mừng mơ bếp than nồng lửa 
Thu khổ  lo giông bão nhói lòng 
Trên rẫy  sương tan mừng tết Việt 
Bên trời én luyện đón đông phong 
Mùa nào cũng đẹp tràn yêu ái 
Dù chút chạnh lòng vẫn mến đông !
**
HOÀNH CHÂU

( Vĩnh Long )