Giỗ Mợ – Thế Diệp

0
15
Thế Diệp
Giỗ Mợ
Thế Diệp
 
Người mãi nơi nào con ở đây
Nỗi niềm thương nhớ cứ vơi đầy
Hai năm xa cách đời hoang vắng
Một nén hương lòng heo hắt bay
 
Thu cứ miên man hạ cứ buồn
Xuân về vắng Mợ càng buồn hơn
Ở nơi xa ấy người sao nhỉ
Dòng nước ra khơi lại nhớ nguồn.
 
Cotonou du Africa 15/12/2016
Thế Diệp