Gió đông – Thuỵ Tâm

0
127
Gió đông
Thuỵ Tâm
 

Tôi gởi về ai chiếc gối bông
Vẫn mong nỗi nhớ vẫn còn nồng
Đừng quên sáng ấy nhiều kỷ niệm
Hãy nhớ chiều này lắm ước mong
Đêm nay trăng sáng rơi sương lạnh
Ngày qua mây trắng trải nắng hồng
Ước gì tay ấy quàng cho ấm
Giữ nụ hôn đầu treo gió đông

Thuỵ Tâm