Giật mình – Xướng Võ Tấn Hùng & Buông xá – Họa Như Thu

0
273

a. 1

Xướng

GIẬT MÌNH

(Kính tặng Chị Vinh, Hà Nội)
 
Đêm về trăn trở mãi vần BUÔNG,
Lất phất mưa giăng mấy giọt buồn.
Vẫn muốn sóng đời thường gợn nhẹ,
Chẳng mong cuộc sống lắm quay cuồng.
Trầm ngâm vài ý chung trà đắng,
Lặng lẽ đôi từ cốc rượu suông.
Nhân thế sân si đâu bến giác,
Giật mình cổ tự vọng hồi chuông!
 
Bình Định,đêm 02.04.2017
VÕ TẤN HÙNG
 
Họa
 
BUÔNG XẢ
 
Thao thức canh dài há dễ BUÔNG!
Bâng khuâng tự hỏi cớ sao buồn?
Gầy gò tuổi hạc hồn tê tái,
Ngắn ngủi thời gian dạ cuống cuồng.
Xem bã vinh hoa dường gió nhẹ,
So màng danh lợi tựa trăng suông.
Ta bà cõi tạm bây chừ tỏ,
Bỗng chợt bên chùa gióng tiếng chuông!
 
NHƯ THU

Có liên quan