GIÀ RỒI – Vũ Hùng

0
55
GIÀ RỒI
Vũ Hùng
 
Mấy bữa ho hen chợt thấy già,
Đến trường bè bạn nhận đâu ra.
Lơ phơ trán hói phai màu tóc,
Móm mém môi trề tái sắc da.
Lục bát khô khan tình nặng nợ,
Đường thi mệt mỏi nghĩa sâu xa.
Cuộc đời lão bệnh nghe ngao ngán.
Xao xác canh trưa một tiếng gà!
 
Bình Định, 16.11.2019
Vũ Hùng