GHI Ở BẾN PHÀ CHÂU GIANG – Vũ Miên Thảo

0
211

Kết quả hình ảnh cho phà châu giang châu đốc

 

Vũ Miên Thảo

GHI Ở BẾN PHÀ CHÂU GIANG

Lúc nhá nhem Châu Giang sóng cả

Châu Đốc chờ lẫu cá sùng sục sôi

Bạn ta xưa, giờ biết còn mấy gả?

Giọt cô đơn, rươu nhạt! Khó nhai mồi!

 

Một ta – một ly.

Quán mồ côi say ngất! Nhớ

Bạn xưa ẩn hiện dáng mây chiều

Tình xưa tan loãng vào mưa phố

Ta một mình, uống giọt liêu xiêu!

 

Phố thay màu, người cũ rưng mi

Năm mươi năm xưa nơi ở trọ

Ngói cổ rêu phong tìm không có

Theo ta, ngày ấy cũng ra đi!

 

–“A lô!

“Tớ ngồi một mình chém gió

“Quên số nhà, nhờ máy đưa tin

“Ông ra… cho vui, vài ly quán cũ…”

—“A lô!

“Đang ở Tịnh Biên. Ta uống rượu với mình!”

 

Quán gió chiều hai người bạn xưa. Say!

Một ly- một chai! Mỗi người một nơi

Đêm không chạy,  chỉ lăn quay, bò lết

Như nỗi buồn rớt chầm chậm vào vui.

VMT

Kết quả hình ảnh cho phà châu giang châu đốc