EM YÊU ANH THẾ SAO? – Phỏng dịch : Hoành Châu

0
22

HOW DO I LOVE THEE?

Elizabett B . Browning


How do I love thee ?
Let me count the ways
I love thee to the depth, and  breadth  and height
My soul can reach when the feeling out of sight 
For the endsand  ideal grace of being 
*
 I  love  thee to the levelof every body ' s
Most quiet needs , by sun and candle light
I  love thee freely … as men strive for right 
*
I  love thee purely , as the turn from praise
I  love thee with the passion , put to use 
In my all briefs , and with my childhood 's faith 
I love thee with a love  I seem to lose  with my lost saints
*
I love thee with the breath, smiles , tears of all my life
And , if . God choose
I  shall  but love thee after death


   Elizabeth B Browning 

EM YÊU ANH THẾ SAO?

Phỏng dịch  : HOÀNH CHÂU 


Em yêu anh thế nào , hãy cho em kể nhé  !
Tình em bao la đến vực thẳm non xa 

Hồn đắm say yêu mà mắt chẳng nhận ra  
Để cuối cùng tha thiết chờ nụ hôn nồng thắm  
**
Em yêu anh giữa đời thường phẳng lặng 
Như yêu mặt trời rạng đông ,yêu ngọn nến trong đêm  
Yêu anh khoan thai như yêu chân lý dịu mềm 
Yêu thánh thiện bằng nguyện lời trắc ẩn
**
Yêu đam mê lúc tình trần lú lẫn 
Tim trao anh rạo rực tuổi thanh xuân 
Yêu điên đảo như sợ tình u uẩn 
Yêu cháy nồng tưởng thánh hóa tro than  
**
Cả đời em yêu anh bằng sức tỏa lan 
Trong hơi thở , nụ cười  cùng tiếng nấc 
Nhỡ sớm mai này sau khi em mất  
Chút phước phần  Chúa định cõi tiêu diêu 
***Trả lời Ngài , " Em vẫn khát khao yêu 
~Yêu anh mãi , yêu nhiều hơn thế nữa…  !  
**
Phỏng dịch  : HOÀNH CHÂU