Em về có thấy – Bùi Nguyên Bằng

0
71
Em về có thấy
 

Em về tay nón nghiêng che
Để tôi lac mất suối khe cội nguồn
Em về tay nắm tay buông
Tôi từ vô lượng ngậm buồn qua hư

Em về chắt mót trầm tư
Tôi từ duyên muộn buồn như trưa hè
Tình sầu bỏ lại xác ve
em về có thấy đỏ hoe phượng buồn

Em về tay níu mười thương
Bể dâu trôi dạt một phương vẫn buồn
Quê nhà tôi vẫn vấn vương
Em về trút mộng vô thường qua tay

Em về gọi bướm hoa say
Cho tôi vá lại những ngày đợi mong
Đêm cô đơn nhớ bạn lòng
Em về có thấy chềnh chồng đêm mơ.

Bùi  Nguyên Bằng

Có liên quan